JavaScript

Na stronie:
Instrukcja document.write
Zmienne
Operatory

nast�na
poprzednia

1. Instrukcja document.write

Nasz pierwszy skrypt będzie wypisywał na ekranie tekst. Posłużymy się do tego instrukcją document.write. Document jest to obiekt JavaScript, który reprezentuje aktualnie wyświetlaną stronę, natomiast write - to jego metoda, czyli funkcja wykonująca określone działania na obiekcie - w tym wypadku wypisuje tekst. Nasz tekst umieszczamy w nawiasach, jako argumenty wywołania metody. Ogólnie postępujemy następująco:
obiekt.metoda( argumenty metody )
Zatem nasz standardowy program "Hello World" będzie wyglądał następująco:

document.write("Witaj świecie!")

Wewnątrz możemy używać znaczników HTML, dbając oczywiście o to, żeby je w odpowiednich miejscach otwierać i zamykać:

document.write("<h1>Strona tytułowa</h1>")
document.write("<b><a href='spis.htm'>Spis treści</a></b>")

Tu zwróćmy uwagę na pewną istotną rzecz: otóż łańcuch znaków przekazywany metodzie write ograniczony jest z obu stron podwójnym cudzysłowem. Ale co zrobić w przypadku, gdy umieszczamy wewnątrz znaczniki HTML, których atrybuty również używają cudzysłowia? Jeżeli użyjemy " popełnimy błąd, gdyż JavaScript pomyśli, że zakończyliśmy wprowadzanie łańcucha znakowego do metody write, podczas gdy za znakiem " znajduje się jeszcze to, co chcemy wypisać w dokumencie. Dlatego musimy stosować zamiennie znaki " oraz '. Jeżeli będziemy pamiętali o tym, że muszą się one parami otwierać i zamykać, możemy wielokrotnie zagnieżdżać jedne w drugich, przy czym stosując przemiennie: "1 '2 "3 - 3" 2' 1".

A co zrobić żeby wypisać znak cudzysłowu na stronie, lub użyć innego znaku specjalnego? Znaki takie poprzedzamy backslashem - czyli \ lub specjalnymi sekwencjami podstawienia HTML

document.write("Na ekranie zobaczysz<br>C:\\>")
document.write("Polecam film \"Wladca Pierścieni\"")
document.write("<b><a href=\"spis.htm\">Spis treści</a></b>")
przykład

2 Zmienne

Metoda write w powyższych przykładach przyjmuje jako argument string - czyli łańcuch znakowy - dlatego jest on umieszczony w cudzysłowu. Można jako argument podać liczbę całkowitą (integer) lub zmiennoprzecinkową (float):

document.write(2004)

Jeżeli chcemy korzystać w skrypcie z długich tekstów, bądź wypisywać skomplikowane liczby, wygodnie jest przypisać je do zmiennej. W JavaScript nie musimy deklarować, jakiego typu jest zmienna. Poza tym, typ zmiennej elastycznie dopasowuje się do naszych potrzeb, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby przypisywać na zmianę typ łańcuchowy i całkowitoliczbowy. Jedyne co musimy zrobić, to powiadomić przeglądarkę o zmiennej. Robi się to poprzez instrukcję var:

var nazwa_zmiennej

Nazwy zmiennych zaczynamy od litery i pozostajemy wierni zasadzie, że składa się ona z liter, cyfr i znaku podkreślenia _. Dodatkowo dbamy o to, żeby nazwa reprezentowała coś sensownego - czyli była samotłumacząca się - żebyśmy w przyszłości nie zastanawiali się, co to za zmienna i po co była użyta w kodzie.

var imie="Janek" // zmienna typu string
var wiek=20 // zmienna typu integer
document.write("Nasz gość ma na imie "+imie+".")
document.write(imie+" ma "+wiek+" lat")
przykład

3 Operatory

W dwóch powyższych linijkach kodu użyliśmy operatora + łączenia stringów. Dzięki niemu możemy wypisywać złożone zdania, zmieniające się w zależności od zmiennych. Jeżeli przy łączeniu różnych typów zmiennych występuje string i operator łączenia +, pozostałe zmienne są przekształcane również na string.

Zestawienie operatorów używanych w JavaScript:

Operatory Arytmetycze

Operator Opis Przykład Wynik
+ Dodawanie x=3
x=x+4
7
- Odejmowanie x=4
x=6-x
2
* Mnożenie x=3
x=x*5
15
/ Dzielenie 10/5
9/2
2
4.5
% Modulo (reszta z dzielenia) 4%3
12%8
8%2
1
4
0
++ Zwiększanie o 1 x=2
x++
x=3
-- Zmniejszanie o 1 x=4
x--
x=3

Operatory przypisania

Operator Przykład Równoważne z
= x=y  
+= x+=7 x=x+7
-= x-=3 x=x-3
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
%= x%=y x=x%y

Operatory porównania

Operator Opis Przykład
== jest równe 2==3 wynik:fałsz
!= nie jest równe 2!=3 wynik:prawda
> jest większe 25>30 wynik:fałsz
< jest mniejsze 2<3 wynik:prawda
>= większe lub równe 25>=3 wynik:prawda
<= mniejsze lub równe 2<=3 wynik:prawda

Operatory logiczne

Operator Opis Przykład
&& i x=3
y=4
(x < 9 && y > 2)
wynik:prawda
|| lub x=3
y=4
(x==8 || y==6)
wynik:fałsz
! zaprzeczenie x=3
y=4
!(x==y) wynik:prawda
Piotr Rzeniczak (djv) Valid XHTML 1.0! Valid CSS! @
ostatnia modyfikacja:
2011-12-10 11:09:58 CET
poprzednia nast�na